Hard kamp om milliardmonopol

Det er hard kamp om nettspillmarkedet. det er verdt milliarder av kroner. i norge er det regulert, i andre land ikke.

Det er hard kamp om nettspillmarkedet. det er verdt milliarder av kroner. i norge er det regulert, i andre land ikke.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland kjemper en innbitt kamp for å gi Norsk Tipping monopol, og fravriste de private automatentreprenørene milliardmarkedet. Hittil har hun mislyktes fullstendig.

Med et samlet spillmarked i Norge på 41 milliarder kroner, hvorav 26,3 milliarder er på spilleautomater, står kampen mellom mektige aktører som har svært sterke interesser i å få størst mulig andeler av markedet.

Kulturministeren viser imidlertid til de anslagsvis 50.000 spilleavhengige når hun ønsker at Norsk Tipping skal få monopol på å drive gevinstautomater i Norge.

Narvesen-sjef Torstein Schroeder er ikke sikker på om 50.000 reelt sett er et høyt antall.

– Vi har ingen grunn til å tvile på at antallet er riktig. Så kan man stille seg spørsmålet om det er et høyt antall sett i forhold til andre typer opplevelser, rusmidler og i forhold til samfunnsregnskapet. Skal man forby sigaretter og alkohol fordi det er skadelig? spør han.

I fjor høst tapte Kulturdepartementet både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Fra før hadde Eftas overvåkingsorgan, Esa, slått fast at innføring av monopol er ulovlig. De private automatentreprenørene får inntil videre drive som før. Hovedårsaken er at Kulturdepartementet og Norsk Tipping taler med to tunger.

Ifølge kulturministeren skal Norsk Tipping drive en «snillere» form for automatvirksomhet enn de private entreprenørene. Den påstanden ble ikke sett på som særlig troverdig av dommerne i tingretten. Norsk Tipping har nemlig planer om å plassere 6000 av 10.000 automater i barer, puber og restauranter, til tross for at forskning viser at kombinasjonen alkohol og utbetalingsautomater kan være uheldig ved spilleavhengighet.

«LOMMETJUVER»

Narvesen-sjef Torstein Schroeder er uenig i at Norsk Tipping skal kunne drive bedre enn de private.

– Det er lett å føle seg som italienske lommetjuver slik Norsk Tipping omtaler de private aktørene. Jeg kan ikke forstå at Narvesen skal være mer useriøs enn Norsk Tipping. Jeg kan forsikre om at Narvesen er den som er best skikket til å kontrollere virksomheten i Narvesens lokaler. Vi kan på kort tid endre en praksis i samtlige av våre butikker, sier Schroeder.

I retten måtte Svarstad Haugland (bildet) også svare for Norsk Tippings uttalte planer ved overtakelse av automatmarkedet. I et dokument fra mars 2003 som ble sendt departementet skriver Norsk Tipping at «innen tre år er vårt mål å minimum doble spillergrunnlaget for gevinstautomatspill».

I sin forklaring for retten tok statsråden sterk avstand fra selskapets målsetting om å doble antall spillere. Hun hevdet at hun muntlig hadde gitt selskapet en «klar og tydelig» beskjed om at spillegrunnlaget ikke skulle økes. Retten var forundret over at statsråden bare hadde korrigert dette muntlig, og ikke skriftlig overfor Norsk Tipping. Dessuten ble tippeselskapets mål om dobling fastholdt ett år senere i Norsk Tippings årsrapport for 2003, datert 12. mars 2004. Retten fant denne målsettingen lite konsekvent i forhold til formålet bak monopolet.

GODE MEDSPILLERE

Den privateide automatbransjen har nærmest med vantro stått og sett på statsrådens og Norsk Tippings håndtering av saken.

– Bransjen har forholdt seg rolig, og ikke blitt opprørt. De to beste medspillerne vi har er på motpartens side, fastslår Terje Hansen hos automatentreprenøren Saga Invest AS i Bergen.

Lagmannsretten skal i juni ta stilling til om norske myndigheter ifølge EØS-avtalen kan regulere automatmarkedet gjennom en statlig monopolordning der Norsk Tipping overtar alle spilleautomater. Taper kulturministeren kampen mot automatentreprenørene har hun varslet at konsekvensen kan bli et totalforbud mot utbetalingsautomater.

Privacy Policy