Klubbene får heller ikke ha bettingavtaler

norgesautomaten_logoUtenlandske spillselskaper skal presses ut av norsk idrett. Idrettsstyret har bestemt at også klubber som har avtaler med slike selskaper skal straffes.

Det var etter et oppslag i Adresseavisen i august om at blant andre Løkken IF og Astor FK sto på listen for tildeling av penger frra spillselskapet Norgesautomaten.com, at Idrettsforbundet tok tak i denne saken.

– I det forrige styremøtet vårt vedtok vi at utøvere som har avtaler med såkalte bettingselskaper skal utelukkes fra OL-deltakelse. I og med at vi ønsker å være konsekvente, har vi i møtet vårt i dag (mandag) gjort et vedtak om at også klubber som blir sponset av utenlandske spillselskaper, skal bli straffet.

– Vi tror ikke det er mange klubber det er snakk om per i dag, men de klubbene som har slike avtaler vil miste all støtte fra Norges Idrettsforbund (NIF) enten avtalen er stor eller liten, sier Børre Rognlien til NTB.

Idrettspresidenten sier at det kan være mange penger det er snakk om for klubber som mister støtte, men akkurat hvor mye det kan dreie seg om vanskelig, for ikke å si umulig, å beregne. Det kommer, blant annet, an på klubbenes størrelse.

– Det gjelder støtte i form av lokale aktivitetsmidler og driftsstøtte samt midler til anlegg, forklarer Rognlien.

Han sier også at det kommer til å bli tatt kontakt med departementet og regjeringen, for det kan også være snakk om at de klubbene det gjelder kan miste Momskompensasjonen.

Foreløpig vet ikke idrettsstyret, eller noen i idretten, hvor mange klubber det kan være snakk om. Det er Lotteri. og Stiftelsestilsynet som fører kontroll med slike saker, og det er dette tilsynet idrettsforbundet vil forholde seg til for å avsløre idrettslag som bryter med de retningslinjene idrettsstyret nå har vedtatt.

– Klubber med bettingavtaler kommer til å miste all støtte fra 1. januar neste år, for det er da de nye retningslinjene blir satt ut i livet, forklarer Rognlien til NTB.

Generalsekretær Inge Andersen sier han ikke tror det er snakk om mange klubber som har avtaler med utenlandske spillselskaper. Han tror heller ikke det er store midler idrettslagene får fra slike avtaler, i alle fall ikke sammenlignet med tilskuddene norsk idrett får via spillemidlene. Idrettsstyret ønsker en konsekvent holdning og har derfor vedtatt at lag med forbindelser til de såkalte bettingselskapene skal straffes.

– Det er en samlet norsk idrett som står bak de vedtakene vi nå har gjort på dette området som gjelder både enkeltutøvere og klubber. Vi ønsker å gjennomføre dette først og fremst som et forebyggende tiltak, sier Andersen til NTB.

Det som er klart er at de klubbene det gjelder vil miste all støtte fra NIF med umiddelbar virkning når idrettsforbundet blir kjent med slike avtaler, men foreløpig anses ikke dette å være et stort problem i Idretts-Norge.

Etter mandagens idrettsstyremøte ble det også understreket at norsk idrett mottar mellom 1,6 og to milliarder kroner i støtte via spillemidlene hvert eneste år. Dette tallet kommer til å øke i årene som kommer etter hvert som tippemiddelnøkkelen blir øket fra nåværende 47,9 til 64 prosent i 2015.

Privacy Policy