240 millioner kroner mer til idretten i 2014

Nett_tippemidler Idrettens andel av tippenøkkelen økes fra 47,9 % til 56 % i utbetalingsåret 2014, noe som vil gi om lag 240 millioner kroner mer til idrettsformål neste år, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

Dette vil bli foreslått i statsbudsjettet for neste år og er en oppfølging av løftet i Idrettsmeldingen om å øke idrettens andel av tippemidlene til 64 %. Kulturformål og samfunnsnyttige humanitære organisasjoner skal ha 18 % hver av tippemidlene.

En andel på 56 %, vil bety at idrettsformål i 2014 får utbetalt vel 1,8 milliarder kr, om inntektsprognosene fra Norsk Tipping slår til.

– Den norske tippe-modellen utfordres ved dette valget. Flere av partiene på borgerlig side vil gi Norsk Tipping konkurranse ved å åpne for andre spill. Fremskrittspartiet og Venstre vil ha dansk lisensmodell, Frp vil også gjenåpne markedet for spilleautomater og Høyre vil f.eks ha Postkodelotteriet.Vi mener dette vil finansieringen av idrett og andre gode formål ved at Norsk Tipping får færre inntekter, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

Spillemidlene til idrettsformål har gjennom flere tiår hatt en sentral rolle når det gjelder å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Idrettsformål har i perioden 2000-2013 mottatt ca 17,7 milliarder kroner i spillemidler.

Det tildeles spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), til lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet, til friluftstiltak, til inkludering, til idrettsforskning og til antidopingarbeid.

I Fredrikstad fikk feks. følgende anlegg spillemidler i 2012:

 

Endring av tippenøkkelen er først og fremst begrunnet med behovet for økt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er det mest sentrale virkemiddelet i den statlige idrettspolitikken. Anlegg er av avgjørende betydning for at idrettslag kan drive sin aktivitet og tilby barn og ungdom viktige sosiale møteplasser i lokalmiljøet. Over 32 000 anlegg har fått spillemidler siden oppstarten i 1948.

Den økte andelen til idrettsformål skal gi rom for å øke tilskuddssatsene for prioriterte anleggstyper og samtidig redusere ventetiden for å motta spillemidler.

Privacy Policy